جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پیر خاموش که بود

آرامگاه پیر خاموش مرند

آرامگاه پیر خاموش مرند

استان آذربایجان شرقی, مرند

آرامگاه پیر خاموش مرندکه قدمت آن به زمان سلجوقیان می رسد در حقیقت مقبره یکی از علما و عرفای فرهیخته قرن هفتم هجری با نام پیر خاموش مرند می باشد. در ابتدا محوطه…