جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پیر اورامانات کردستان

عروسی هزار ساله پیر اورامانات

عروسی هزار ساله پیر اورامانات

مراسم سنتی پیرشالیار مشهور به”عروسی پیرشالیار” که قدمت آن به بیش از هزار سال پیش برمی‌گردد، مراسمی کهن وتاریخی است که هر سال در اورامان تخت استان کردستان و با حضور مهمانان و…