رزرو هتل

پیروان میترائیسم

یلدا بهانه ای برای یک دقیقه بیشتر کنار هم بودن

یلدا بهانه ای برای یک دقیقه بیشتر کنار هم بودن

می کردند. اوصانلو ادامه داد: این جشن در ماه پارسی، دی قرار دارد جشنی که در این شب برگزار می شود یک سنت باستانی است. وی یادآور شد: یلدا یک جشن آریایی است و پیروان میترائیسم آن را از هزاران سال پیش در ایران برگزار می‌کردند. سرپرست پژوهش مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با بیان...

جنوب گردی