جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پیروان مندایی

آیین های سال نو «مندایی» آغاز شد

آیین های سال نو «مندایی» آغاز شد

رسیدند، 36 ساعت طول کشید تا روان را وارد جسم آدم و حوا کردند. منداییان که در خوزستان با نام صابئین نیز شناخته می‌شوند، پیروان یحیای تعمید دهنده و یکی از اقلیت‌های مذهبی ایران، عراق و سوریه هستند. پیروان مندایی در کنار رودخانه‌های دجله، فرات و کارون زندگی می‌کنند و کتاب مقدس آنها «گنزا ربّا» یا گنج عظیم نام دارد که که آموزه های حضرت آدم و فرزندش...