جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پیرغار شهرکرد

پیرغار

پیرغار

استان چهارمحال وبختیاری, فارسان

در جنوب روستای ده چشمه به فاصله ی ۶ کیلومتری فارسان و ۳۸ کیلومتری جنوب غربی شهرکرد گردشگاهی به غایت مصفا و مفرح آرمیده است. بر روی قسمتی از این تپه سنگی مشرف…