جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پیربناب

چشمه پیر بناب شیراز

چشمه پیر بناب شیراز

استان فارس, شیراز

که معروف به " شیخ اقطع " است. این بقعه در ۱۵ کیلومتری جنوب شیراز بعد از «شهرک میان رود» قرار دارد. در آن جا چشمه ی پر آبی است که تفرج گاه نسبتاً زیبایی برای مردم اطراف شده است. پیربناب در واقع آرامگاه « شیخ اقطع» می باشد که در زمان حیاتش در این محل به عبادت و ریاضت مشغول بوده است. هم چنین آرامگاه «محمد...