جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پیراشکی خسروی خیابان ولیعصر

پیراشکی خسروی تهران

پیراشکی خسروی تهران

استان تهران, تهران

پیراشکی خسروی تهران، قدیمی‌ترین و معروف‌ترین پیراشکیفروشی پایتخت بوده که در خیابان جمهوری خودنمایی می‌کند. مغازه‌ای در راسته صرافان، ارزفروشان و موبایل‌فروشان این شیک‌ترین خیابان نیم‌قرن گذشته که بسیار در میان اهالی و…