جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پیام نوروز

امنیت جاده‌‌ای، چاشنی «نوروز متفاوت»

امنیت جاده‌‌ای، چاشنی «نوروز متفاوت»

خدمات در ستاد هماهنگی خدمات مرور شده و دستورالعمل‌های ارسالی به استان‌ها با همین رویکرد بوده تا بتوانیم براساس پیام‌هایی که قرار است نوروز 96 منتقل کند، در امر آموزش، خدمات و نظارت موفق باشیم.» او همچنین اظهار کرد: «مهم‌ترین پیام نوروز امید است و نوروز 96 باید پیام‌رسان خدمت به مسافران نوروزی باشد. پیام نوروز 96 احترام است و گردشگران و شهروندان باید این را احساس کنند.» احمدی‌پور اضافه...