جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پیاده روی در بیابان

وقتی بیابان های ایران مقصد اصلی گردشگران خارجی می شود

وقتی بیابان های ایران مقصد اصلی گردشگران خارجی می شود

ها را به یکی از جاذبه های طبیعت تبدیل کرده و گردشگران را به بازدید از این مناطق مشتاق کرده است. * ظرفیت های گردشگری بیابان از ماسه درمانی تا کوه نوردی ماسه درمانی، پیاده روی در بیابان، دوچرخه سواری در بیابان، موتورسواری با موتورهای پهن چرخ، خودرو سواری بر روی تل ماسه ها، رالی بیابان، اسکی روی تپه های ماسه ای و شترسواری...