جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پيچك ترنج

گلابتون دوزی

گلابتون دوزی

وجه تسمیه: گلابتون: ابریشم غاژ کرده و به صورت پنبه معلوج درآمده، رشته زر و سیم… و کیف و جیب به ریسمان زر که آن را گلابتون نیز خوانند طلایی باشد که از…