جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پوپولیسم

«نیویورک تایمز» سر سفره ایرانی

«نیویورک تایمز» سر سفره ایرانی

است. ذکر این سنت‌ها و بازگویی آنها از طریق رسانه‌های معتبر غربی وجهه ایران را بهبود می‌بخشد و توجه مردم سایر کشورها را به فرهنگ و بافت ایرانی جلب می‌کند. با توجه به موج مهاجرستیزی و افزایش پوپولیسم در جهان و به‌خصوص آمریکا که نمود اصلی آن در صدور فرمان ممنوعیت مهاجرت از 7 کشور اکثرا مسلمان به ایالات‌متحده دیده می‌شود، این‌گونه نشان دادن فرهنگ این ملل...