جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پولیستر کاری

معرق کاری

معرق کاری

دقت به وسیله اره مویی خطوط و طرح های خود را حک می کند. گفتنی است در یک محصول معرق اصیل رنگ باید طبیعی باشد و به هیچ وجه نباید از مواد رنگی و شیمیایی استفاده شود. "پولیستر کاری" آخرین مرحله ساخت معرق است که طی آن سطح اثر به وسیله " سیلر" پوشش داده شده و آماده عرضه می شود. اما « معرق منبت» یکی...