جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پوشش گیاهی

دریاچه‌های مصنوعی تهران با رویکرد محیط‌زیستی ساخته نشده است

دریاچه‌های مصنوعی تهران با رویکرد محیط‌زیستی ساخته نشده است

پاک کارگاه‌هایی را در نظر گرفته است تا این رویکرد را تبیین کند، می‌گوید: در این رویکرد که ساخت تالاب مصنوعی را به جای دریاچه مصنوعی شهری توصیه می‌کند، ورودی و خروجی آب، گردش آب، بستر زیستگاه پرندگان از نظر پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری مورد توجه است. در همین زمینه فضاهای گردشگری که برای چنین تالابی در نظر گرفته می‌شود براساس توان اکولوژیک آن منطقه‌ خواهد بود. وزن آب،...

آلوده‌ترین مناطق خاکی ایران/اصفهان آلوده‌ترین منطقه

آلوده‌ترین مناطق خاکی ایران/اصفهان آلوده‌ترین منطقه

‏شهرهای ما اینک در معرض این خطر قرار دارند. هر گونه تغییر در ویژگی اجزای تشکیل دهنده خاک به‌طوری ‏که استفاده از خاک ناممکن شود، آلودگی خاک نامیده می‌شود. وی افزود: آلودگی خاک باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و ‏کاهش رشد و نمو گیاهان و در نهایت منجر به فرسایش خاک و بیابان‌زایی می‌شود‎.‎ وی گفت: در حال حاضر در کشورهای اروپایی برای...