جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پوشش گیاهی کوه بمو

کوه بمو شیراز

کوه بمو شیراز

استان فارس, شیراز

رشته کوه بمو شیراز، از سلسله جبال زاگرس در استان فارس، واقع در شمال شهر شیراز می‌باشد. ویژگی ها رشته کوه بمو از سلسله جبال در واقع در شمال شهر شیراز است که…