جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پوشاک محلی خوزستان

لباس محلی خوزستانی

لباس محلی خوزستانی

استان خوزستان, اهواز

پوشاک عرب‌های خوزستان ۱- پوشاک مردان دشداشه: پوششی بلند و یکسره تا مچ پا است و معمولاً به رنگ سفید می‌باشد. دشداشه در دو نوع عراقی (یقه‌دار) و خلیجی یا اماراتی (بدون یقه)…