جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پوشاک بختیاری ها

چوخا پوشاک مشترک بین اقوام ایرانی

چوخا پوشاک مشترک بین اقوام ایرانی

چوخا پوشاک مشترک بین اقوام ایرانی می باشد که با طرح و نقش و الیاف متنوعی بافته می شود . چوخا به بالاپوش مردانه‌ای می‌گویند که بلندایش تا زیر زانو است، بدون دکمه…