جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پودر سنگ

یک مجله سنگی در حوزه میراث و گردشگری منتشر شد

یک مجله سنگی در حوزه میراث و گردشگری منتشر شد

شماره اول فصلنامه میراث و گردشگری که نشریه راهنمایان گردشگری کشور است چند روز پیش منتشر شد. کاغذهای این مجله از پودر سنگ تولید شده و در آب پاره و خیس نمی‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، در این مجله که صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن سیده مهسا مطهر است مطالبی از افرادی مانند میثم کزازی، سید محمد بهشتی، منصور ضابطیان دیده می شود. این فصلنامه در...