رزرو هتل ایران بوم گردی

پهنه سبز تهران

دعوای «میراث» و «بنیاد» بر سر «سعدآباد» و «نیاوران»

دعوای «میراث» و «بنیاد» بر سر «سعدآباد» و «نیاوران»

را مدنظر قرار می‌دهد.» طالبیان تصریح کرد: «سازمان میراث‌فرهنگی به‌لحاظ قانونی خود را ملزم به حفاظت و صیانت از این دو اثر تاریخی می‌داند و با توجه به ظرفیت فرهنگی این دو کاخ‌موزه و اینکه این دو کاخ به عنوان پهنه سبز تهران محسوب می‌شوند، باید حفاظت و نگهداری از آنها به دستگاه تخصصی متولی امور میراث‌فرهنگی و تاریخی، یعنی سازمان میراث‌فرهنگی واگذار شود.» ...

جاباما