جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پنجاه بدر

آیین های سنتی قزوین با بن مایه شادی و نشاط

آیین های سنتی قزوین با بن مایه شادی و نشاط

همچنان در برخی نقاط قزوین رواج دارد، اضافه کرد: پخت سمنو آداب و رسوم خاصی مانند نذر و نیاز کردن دارد و بانوان قزوینی این آیین را همه ساله در هفته های پایانی سال برگزار می کنند. **پنجاه بدر، آیینی برای در کنار یکدیگر بودن وی از پنجاه بدر به عنوان یکی از آیین های سنتی قزوین که علاوه بر جنبه های مختلف همچون نیایش و...

پنجاه بدر قزوین

پنجاه بدر قزوین

استان قزوین, قزوین

رسم” پنجاه به در” یکی از آئین‌ها و شاید مهمترین آیین برای حاجت‌خواهی از آسمان و آب است که البته تنها به قزوینی ها تعلق دارد. این آیین در نوزدهم اردیبهشت ماه در…