جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پناهگاه سنگی گیلارکش سیاهکل

پناهگاه سنگی گیلارکش

پناهگاه سنگی گیلارکش

استان گیلان, سیاهکل

برای رسیدن به سیاهکل، چنانچه از رشت حرکت کنید باید به طرف شرق رفت. پنجاه کیلومتر که از مرکز استان فاصله بگیرید به سیاهکل می رسید. از سیاهکل بعد از طی ۳۷ کیلومتر…