جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پناهگاه حیات وحش

پارک ملی چیست ؟

پارک ملی چیست ؟

به چهار دسته مختلف تقسیم می شوند. این چهار دسته کلی عبارتند از: پارک های ملی و پناهگاه های حیات وحش پارک های ملی و منطقه حفاظت شده پارک های ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش پارک های ملی و ذخیره گاه زیست کره هر یک از این چهار دسته بندی دارای شرایط خاصی بودند و پارک های ملی با توجه...

تنازع بقاء در امن ترین پناهگاه حیات وحش ایران

تنازع بقاء در امن ترین پناهگاه حیات وحش ایران

نمی شوند و امسال هم اعلام شد که فلامینگوها نیز برای همیشه به آشوراده در استان گلستان رفته اند تا امنیت زیست داشته باشند. به اعتقاد کارشناسان؛ آتش سوزی های زنجیره ای که در چند سال گذشته به جان پناهگاه حیات وحش میانکاله افتاد، محل اختفا و منابع غذایی پرندگان را از بین برد و این موضوع بر کاهش جمعیت پرندگان بومی و خشک زی تاثیر گذاشت در حالی...