جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پل یعقوبیه

پل یعقوبیه

پل یعقوبیه

استان اردبیل, اردبیل

است؛ دهانه وسطی بزرگ تر از بقیه دهانه هاست که باعث زاویه دار شدن عرصه پل شده است و دهانه های دیگر نسبت به آن حالت تقارنی دارند. دهانه های ۱ با ۵ و ۲ با ۴ هم اندازه اند. پل یعقوبیه دارای پایه های سنگی و آجریست که بر روی پایه ها موج شکنهای سنگی مثلثی شکل و پشت بندهای مثلثی بنا شده اند. معماری طاقهای این پل از...