جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پل یعقوبیه اردبیل

پل یعقوبیه

پل یعقوبیه

استان اردبیل, اردبیل

این پل در ابتدای محله یعقوبیه اردبیل بر دو سوی رود بالیق لی بنا شده که سالهاست راه ارتباطی مردمان دو سوی رود است. این پل نامش را از محل وام گرفته است…