جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پل ورامینک باغستان

پل آبرسان ورامینک

پل آبرسان ورامینک

استان تهران, باغستان

پل آب رسان ورامینک بنای است آجری به طول ۲۶،عرض۱/۲ و ارتفاع ۶ متر در حال حاضر این پل یک چشمه طاق مرکزی به عرض دهانه ۲/۳ متر و آب راهی باریک بر…