جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پل هفت چشمه

پل یدی گوز

پل یدی گوز

استان اردبیل, اردبیل

آدرس: اردبیل – میدان پانزده خرداد ابتدای خیابان ساحلی قدمت: صفوی شماره ثبت: ۸۷۵ ابعاد: ۴۶/۷۰×۳/۸۰×۳/۷۰ متر بستر و مشخصه تاریخی پل: این پل بر روی رودخانه بالخلی چای بنا شده است. تاریخ…