جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پل هاوکوره آجرپزی قم

پل هاوکوره آجرپزی

پل هاوکوره آجرپزی

استان قم, کهک

پل هاوکوره آجرپزی مربوط به دوره صفوی – دوره قاجار است و در شهرستان قم، بخش کهک، روستای چشمه علی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت…