جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پل نادری

پل نادری اردبیل

پل نادری اردبیل

استان اردبیل, اردبیل

قدمت: پهلوی ابعاد: 48/50×6/20×8/20 متر بستر و مشخصه تاریخی پل: این پل بر روی رودخانه بالخلی چای بنا شده است. تاریخ شروع مرمت: سال 75/1374 ه.ش توصیف معماری: پل نادری، پلی چهارچشمه با پایه ها و نمای سنگی و طاق های آجری میباشد. شرح مختصری در مورد تاریخچه پل: این پل در دوره پهلوی دوم...