رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پل نادری اردبیل

پل نادری اردبیل
آدرس: اردبیل – تپه نادری قدمت: پهلوی ابعاد: 48/50×6/20×8/20 متر بستر و مشخصه تاریخی پل: این پل بر روی رودخانه بالخلی چای بنا شده است. تاریخ شروع مرمت: سال 75/1374 ...