جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پل میان گذر دریاچه ارومیه

پل میان گذر دریاچه ارومیه

پل میان گذر دریاچه ارومیه

استان آذربایجان غربی, ارومیه

طرح و ساخت میانگذر دریاچه اورمیه که شامل مطالعات مهندسی، مهندسی پایه ، مهندسی تفصیلی، تهیه مواد و تجهیزات، اجرا و ساخت پل اصلی، پل آبگذر و اصلاح خاکریز است. پل اصلی شامل…