جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پل منجیل

پل منجیل

پل منجیل

استان گیلان, رودبار

سفیدرود بنا کرده بودند. گنجایش اتاق ها به قدری بود که تمام افراد یک کاروان را جای می داد. » ماژور دارسی تد نیز که در سال 1253 ه. ق از این پل دیدن کرده ، می نویسد : « پل منجیل هفت دهانه داشت و متعلق به دوران صفویه بود. قسمتی از پل در زمان نادرشاه خراب شده بود و در حدود چهل سال قبل (پیش از سفر دارسی)...