جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پل مستوفی

پل مستوفی شوشتر

پل مستوفی شوشتر

استان خوزستان, شوشتر

پل مستوفی شوشتر اولین پل تک دهانه بر روی نهر داریون است که در دوران قاجار ساخته شده است. فاصله این پل از سر دهانه نهر داریون 315 متر می‌باشد. ساخت پل مستوفی هم‌زمان با ساخت منزل مستوفی در دوره قاجار بوده و راه منزل مستوفی را به‌سوی دیگر نهر تأمین می‌کرد. این پل یکی از اجزاء مجموعه مستوفی که شامل پل، حمام، مسجد و منزل که از دو بخش اندرونی و بیرونی است می‌باشد.پل تک‌دهانه مستوفی به‌صورت ش...