رزرو هتل

پل مارنان اصفهان

پل تاریخی مارنان

پل تاریخی مارنان

استان اصفهان, اصفهان

پل مارنان اصفهان بیان شده که به شرح ذیل می باشند: عده ای نام پل تاریخی مارنان اصفهان را برگرفته از مهربین اوستایی می دانند. مهربین نام کوهی بود که در زمان زردتشت به عنوان معبدگاه مورد استفاده قرار می گرفت. عده ای دیگر با توجه به پیچ و خم رودخانه زاینده رود که از سمت غرب به صورت مارپیچی و بسان مار وارد شهر اصفهان گشته، این پل را که در قسمت مارپیچی رودخانه ساخته شده مارنان می دانند. هم چنی...

جنوب گردی