جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پل لیلان

پل لیلان

پل لیلان

استان آذربایجان شرقی, لیلان

امکان پذیر می باشد. این رودخانه از کوهستانهای شرقی لیلان سرچشمه و به طرف غرب جریان و در نزدیکی شهر میاندوآب به رودخانه زرینه رود می پیوندد و در نهایت به دریاچه ارومیه می ریزد. پیشینه تاریخی پل لیلان در جنوب شهر لیلان بر روی رودخانه لیلان چای بنا گردیده و از آثار دوران ایلخانی میباشد. رودخانه لیلان چای دشت حاصلخیز لیلان را آبیاری...