رزرو هتل تفریحات کیش

پل عباسی لار

پل عباسی لار

پل عباسی لار

استان فارس, لار

ستون‌ها به طور کامل قابل رؤیت نیستند و تنها ستون‌های بازمانده از دورهٔ‌ صفویهٔ آن دیده می‌شوند. این پل چندین بار تعمیر اساسی شده است. براساس نقشه ای که از روی عکس قدیمی پل طراحی شده ، پل عباسی لار نزدیک 20 متر طول ، 5 متر ارتفاع و 8 دهانه آبگذر داشته است. پایه ها در قسمت پایین دارای موج شکن هایی نوک تیز بوده ،...