بلیط هواپیما سوئیت تبریز

پل سیوند

پل سیوند

پل سیوند

استان فارس, مرودشت

مربوط به دوره هخامنشی یا ساسانی باشد که در دوره اسلامی چندین بار – و آخرین بار در دوره صفوی – مرمت و بازسازی شده است. با توجه به بقایای برجای مانده و نقشه بازسازی شده (نقشه ش 150) ، پل سیوند قبل از ویرانی (احتمالاً در دوره صفوی) حدود 130 متر طول و 20/6 متر ارتفاع داشته است. پایه های این پل در کناره و میانه آن بر روی...