جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پلیس مهاجرت

تغییر ترکیب گردشگران ورودی

تغییر ترکیب گردشگران ورودی

که مبنای آمارهای موجود شفاف نباشد، نه می‌توان به آمارهای رسمی اعتماد کرد نه شواهدی که فعالان گردشگری از آن حرف می‌زنند. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند چنانچه سازمان میراث فرهنگی نظام آماری مستندی را که به جز آمار پلیس مهاجرت به کشور استفاده می‌کند، معرفی کند، با ایجاد شفافیت می‌توان به قضاوت و درک درستی از روند ورود گردشگران به کشور رسید. منبع: دنیای اقتصاد...