جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پلیس اینترپل

درخواست پلیس اینترپل برای اتصال به سیستم جام میراث فرهنگی

درخواست پلیس اینترپل برای اتصال به سیستم جام میراث فرهنگی

آن از طریق وزارت امور خارجه و اینترپل موافقت مراجع کشور خواهان با استرداد آثار فرهنگی مکشوفه ، اعزام نمایندگان اینترپل و میراث فرهنگی به کشور خواهان و عودت آثار مربوطه است. وی همچنین درباره اقداماتی که پلیس اینترپل ایران درباره آثار تاریخی مسروقه انجام داده است، افزود: بازگرداندن 118 قطعه از اشیای عتیقه مکشوفه در فرودگاه لندن ، استرداد کاشی های امامزاده سلطان شهاب الدین ابن...