جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پلو و سبزیجان

انواع برنج سبزیجات

انواع برنج سبزیجات

تنوع غذایی در ایران زیاد است و بعضی از غذاها هیچ حدو مرزی ندارد و در تمام خانواده های مصرف می شود .برنج سبزیجات یا سبزی پلو یکی از این غذاها می باشد…