رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پلهای تاریخی لار

پل عباسی لار
پل‌ شاه عباسی لار این پل‌ در غرب منطقه لار بر روی رودخانه‌ شور در مسیر کاروان ‌رو دوره صفوی واقع گردیده و ظاهراً از آثار شاه عباس اول صفوی ...