جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پلهای اراک

پل دو آب اراک

پل دو آب اراک

استان مرکزی, اراک

پل دو آب اراک  واقع است در محلی به همین نام که در حاشیه کوههای مرتفع راست بند را سهند قرار داشته و بر روی رودخانه قره چای ساخته شده است.پل دو آب…