جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پلاس بافی خراسان جنوبی

پَلاس بافی

پَلاس بافی

استان خراسان جنوبی, بیرجند

پلاس بافته ای ضخیم و خشن از موی بز است که به عنوان چادر ،خیمه ، زیرانداز و مانند آن به کار می رود. رنگ های پلاس مویی براساس رنگ طبیعی موی بز،…