بلیط هواپیما تور خارجی

پرورش شتر

دسته بندی مطالب بر اساس :
دشت مغان

دشت مغان

و۳۹دقیقه عرض شمالی و۴۷درجه و۵۴ دقیقه طول شرقی از نصف النهارگرینویچ قراردارد.فاصله این شهراز مرکز استان اردبیل، ۲۲۰کیلومتر بوده و دارای ۳بخش به نام‌های: بخش مرکزی، بخش اصلاندوز درغرب و بخش تازه کند در جنوب غربی می‌باشد. (پرورش شتر در دشت مغان) چهره زمین...

صفحه 1 از 1