رزرو هتل

پدیده گلدان

جنگلهای نبکا

جنگلهای نبکا

استان کرمان, کرمان

آباد شن‌ها روی هم جمع می‌شوند و روی درختان را می‌پوشانند. درخت‌ها برای اینکه بتوانند از نور خورشید و اکسیژن هوا استفاده کنند از زیر شن‌ها خود را بالا می‌کشند و به‌ این ‌ترتیب نبکا ایجاد می‌شود. محلی‌ها به این پدیده گلدان می گویند . واقعا هم انگار تعداد زیادی گلدان‌های خاکی را روی زمین گذاشته‌اند و درخت‌هایی که از آن‌ها بیرون زده‌اند مثل گل‌های...

جنوب گردی