جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پدر تباری

سیستم های خویشاوندی عشایر ایران

سیستم های خویشاوندی عشایر ایران

جامعه شناسی و مردم شناسی ایلات و عشایر به حکم ضرورت بررسی اشکال سه گانه نظام خویشاوندی با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی اهمیت بسیاری دارد .   خویشاوندی نسبی پدر تباری در مردم شناسی ، مجموعه افرادی که دارای نیای مشترک حقیقی اند ،پدر تبار نامیده می شوند .پدر تباری عبارت است از رسم و قاعده ای که...

تخت جمشید روستای کندوان زیبایی های گیلان سد شاه عباسی طبس اماکن دیدنی یزد