رزرو هتل

پای پوش های سنتی ایران

پای پوشهای سنتی

پای پوشهای سنتی

استان خراسان شمالی, بجنورد

مناطق روستایی و گذرگاههای آن‌ها که کمبود راههای ارتباطی ماشین رو و نوع معیشت مبتنی بردامداری و کشاورزی و … سبب تحرک فراوان در فصول سه گانه بهار و تابستان و پائیز (‌که فصل کار هستند) می باشد، پا افزاری را می‌طلبد که سبک- راحت – مقاوم – خنک و در عین حال ارزان باشد […]

جنوب گردی