رزرو هتل تفریحات کیش

پایکوبی عشایر

تبدیل سازمان میراث فرهنگی به محله برو بیا! /سه رئیس در یک سال

تبدیل سازمان میراث فرهنگی به محله برو بیا! /سه رئیس در یک سال

های گردشگری این سازمان دوباره رونق گرفت. از کوچ نمادین عشایر و رفتن شتر و گاو و گوسفند در خیابان ولیعصر گرفته تا پای کوبی عشایر و گروههای رقص و آواز در حاشیه برنامه های میراث فرهنگی. پایکوبی عشایر در طولانی ترین خیابان ایران در دوره مدیریت ملک زاده آن هنگام که دولت یازدهم روی کار آمد برخی از افرادی که در سازمان میراث فرهنگی کار...