رزرو هتل فضاگشت

پاکسازی زباله

پاکسازی 1100 کیلو زباله از غارهای بگلیجه و سراب همدان
خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گردشگری ـ به مناسبت روز جهانی غار پاک و با توجه به لزوم حفاظت از مکانهای طبیعی که با محیط زیست و تامین احتیاجات اولیه جوامع ...