بلیط هواپیما سوئیت تبریز

پاپ کورن

غارنوردی با کفش پاشنه بلند!

غارنوردی با کفش پاشنه بلند!

جاندار وارد شد دیگر جبران نشد. «فاطمه سبک‌خیز،» استاد دانشگاه ژئومورفولوژی استان اصفهان در بحث آسیب‌شناسی ژئوتوریسم غارها با نگاهی به غار نخجیر می‌گوید: در این غار رینستون، دراپری (پرده مانندها)، فلوستون، پاپ کورن‌ها یا همان نخودی شکل‌های بسیاری دیده می‌شود. سال 1378 ابتدای زمانی که تونلی به عمق 400 متر در حال احداث بود و هنوز به شکل کامل انجام نشده...