رزرو هتل ایران بوم گردی

پاویون ملی ایران

صدور گواهی گردشگری حلال بر اساس ضوابط سازمان استاندارد

صدور گواهی گردشگری حلال بر اساس ضوابط سازمان استاندارد

تصویب رسید. ازجمله اقدامات این موسسه در زمینه گردشگری حلال می‌توان به طراحی لوگو، گواهی گردشگری، تدوین چک لیست‌های دفتر خدمات گردشگری و هتلداری حلال اشاره کرد. اعطای گواهی گردشگری حلال به هتل‌ها، اماکن اقامتی و رستوران‌های کشور و برگزاری پاویون ملی ایران در زمینه گردشگری حلال در ابوظبی از دیگر فعالیت‌های این موسسه به‌شمار می‌روند.

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین