بلیط هواپیما سوئیت تبریز

پارک های جنگلی

پارک های جنگلی تهران – ۱۵ پارک با آدرس و عکس

پارک های جنگلی تهران – ۱۵ پارک با آدرس و عکس

استان تهران, تهران

پارک های جنگلی تهران بخصوص زمانیکه شهر دچار آلودگی بسیار است ، جایی  ست برای نفس کشیدن درختان این پارکهای جنگلی باعث می شوند اندکی هوا برای تنفس وجود داشته باشد .امروزه که زندگی بسیاری از افراد پر از مشکلات و درگیری های زیاد کاری است مردم به دلیل کمبود وقت و هزینه به جای سفر به روستاها می توانند در کنار پارکهای جنگلی تهران اندکی استراحت کنند و لذت ببرندو مشکلات زندگی را چند ساعتی فرامو...